ARGITALPENAK

AKADEMIA HACKEATZEN

UNIBERTSITATEA-GIZARTEA HARREMAN BERRIAK “ERAIKITZEKO” ESKULIBURUA

UNIBERTSITATEA LARRIALDI TESTUINGURU BATEAN:

UNIBERTSITATEAREN KALITATEA (BIR)PENTSATUZ GIZARTE BORROKETATIK

ARRAKALAN

Lan akademiko eraldatzaileak egiteko gida

EKIMUIN

Unibertsitate eraldatzaile baterako estrategia politiko-pedagogikoa

EKIMUIN

Metriketatik haratago: Ikerketa garrantzitsu baterako proposamen eta hausnarketak sozialki

ekimuin

Komunikazio eraldatzailea

ekimuin

Generoa eta aniztasun sexuafektiboa

EKIMUIN

Tokikoa-globala ikuspegia

ekimuin

Unibertsitate-eredu eraldatzailea

KALAKA

Nola komunikatu gure proiektuak gazteengana iristeko?