Ikaskuntza ekinean

Ekintzan oinarritutako Ikaskuntza (AA) metodologia bat da, arazoak ekintzaz eta emaitzei buruzko hausnarketaz konpontzera bideratua. Prozesu hauek hezkuntza-praktika bezala defini ditzakegu, hezkuntza-sistema tradizionalak ezarritako errutinarekin bat ez datozenak, eta ikaskuntza-ekintzak sustatzen dituztenak, non parte-hartzaileek arazo konplexuei aurre egin behar dieten eta errealitate jakin batean aukera eta erronka berriak aztertuz ikasten duten. Bereziki iradokitzailea da ikuspegi kritikoa aplikatzea, hau da, parte-hartzaileen pentsamendu kritikoa sustatzea prozesuaren helburuetako bat dela pentsatzea Beraz, garrantzia jartzen da banakako ekintzatik (esperientziatik ikastea) eta ekintza kolektiboak sustatu eta sortutako antolaketa-, politika- eta emozio-dinamikei buruzko hausnarketa kolektibotik (erakundetik ikastea) abiatutako hausnarketan. Proposamen honek Hegoaldeko Epistemologiek proposatutako printzipio eta praktiken eragina du, jakintzen ekologia eta kulturarteko itzulpena sartuz prozesu parte-hartzailean zehar.