NOR GARA?

Emaús Gizarte Fundazioaren Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren arloan, hainbat proiektu eta prozesu lantzen ari gara hainbat metodologiaren bidez, baina helburu berarekin: Euskal Herriko unibertsitate publikoaren eta lurraldearen arteko lankidetza-prozesuak sustatzea, tokiko nahiz hegoaldeko eragileekin hitz eginez.

Abiapuntua Ekimuin (I eta II) prozesuan aurkitzen dugu berariaz. Prozesu horren helburua zen ezagutzaren eraikuntzaren esparruan azpian dagoen logika hori haustea, gizarteak ikerketa objektu izaten jarraitzen du, eta ez gaitasuna eta subjektibotasun eraldatzailea (jakintzen ekologia) dituen subjektua. Helburu horretatik abiatuta, unibertsitate-komunitatean eragiteko estrategiak definitu ziren, eta premisa horiekin hobekien bat zetozen tresnak ebaluatzen hasi ziren, bai eta funtsezko eragileak identifikatzen ere. Hauek praktika kritiko eta eraldatzaile horien adierazle dira, bai gure lurraldekoak, bai beste testuinguru batzuetakoak, lan honen oinarriak ezarri dituztenak eta Unibertsitate Eraldatzailearen Eredua sortu dutenak. Hemendik Universidad Popular de los Movimientos Sociales proposamenera hurbiltzen gara.

Prozesu horrekin batera, Unibertsitate Kritiko Sarea (UKS) osatzen hasi ginen. Sare hori duela 6 urte baino gehiago sortu zen UPV/EHUko unibertsitateko ikasle, irakasle eta ikertzaile eta lurraldeko erakundeekin. Sare hori sortu zen unibertsitate publikoen bilakaerari buruzko hausnarketa egiteko, gaur egungo sistema ekonomikoaren testuinguruan, eta, hain zuzen, merkantilizazioak eta meritokrazioak zehaztua, goi-mailako hezkuntza orientatzen duten ardatz bezala eta Unibertsitate Publikoaren gizarte-rola eta -funtzioa indartzearen eta balioestearen alde eginez.

KOHERENTZIA ETA ALIANTZA UPMSrekin

Sarearen helburu nagusietako bat da, antiarrazista, antikapitalista eta justizia sozialaren aldeko printzipioetan lan egiten duten eta militatzen duten, lurraldeko eragileen artean, espazio kritikoak, kontrahegemonikoak eta emantzipatzaileak erraztea eta artikulatzea da.

Eraldaketarako agenda komunak eraikitzeko dugun asmoan, ezinbestekoa da politika-kontzientziaziorako eta kulturen arteko itzulpenerako espazioak sortzeko gai izango den metodologia bat izatea, gizarte-mugimendu eta -erakundeen eta akademiatik datozen eragile kritikoen eskaerei eta sentsibilitateei modu horizontalean eta partaidetza moduan erantzungo diena, UPMSk proposatzen duen bezala.

Izan ere, lortu nahi dugun pentsamendu koloniala gainditzeko, ezinbestekoa da menderatze-eredu arraza artekoa, patriarkala eta kapitalista azpiratuko duen jakintzen ekologia bat izatea. Eredu hori gabe, munduaren bi aldeetako eragileak eta praktikak modu ekitatiboan batera existitu ahal izango liratekeen mundu bat ezin izango litzateke imajinatu.

BILATZEN DITUGUN HELBURUAK

– HELBURU NAGUSIA:UPMSren estrategia gure lurraldean errotu daitekeen elkargune bihurtzea, gizarte mugimenduen, gizarte-erakundeen arteko elkargune gisa eta gizarte-eraldaketarako akademia gisa.

– HELBURU ESPEZIFIKOA 1. UPMS espaziotik ateratako hausnarketetatik abiatuta, denboran zehar eutsitako dinamikekin artikulatutako espazioak indartzea eta sustatzea, ezagutza kontrahegemonikoa sortzeko, lurraldearen eraldaketa-erronkei modu kolektiboan erantzuteko.

– HELBURU ESPEZIFIKOA 2. Lurraldean errotuta dauden herri-jakintza kontrahegemonikoen lekua aldarrikatzea, goi-mailako hezkuntzaren logikek garatzen dituzten arlo merkantilista eta kalitatezkoen aurrean.

– HELBURU ESPEZIFIKOA 3. Goi-mailako hezkuntzaren eremu publikoan dinamikak sortzea, hezkuntza-politiken formulazioan eragina izan dezaketenak.

– HELBURU ESPEZIFIKOA 4. UKS indartzea, agenda komunak ezartzeko eta subjektu politiko gisa indartzeko gaitasuna duen artikulazio-espazio misto bezala, ez bakarrik bere jarduneko arlo tradizionaletan, baizik eta hezkuntza-komunitatearekiko harremanean.

TALDE MOTORRA

Alberto Gastón

Oscar Jara

Maitane Arnoso

Julian Marquez

Sheila Padrones

Alejandra Boni

Luismi Huarte

AIZPEA ARREGI

lucía pérez prat